Phòng Thủ: Bí Mật Hộ Tống

Defense:secret escort
Lượt xem: 4,186
Thời lượng: 75 phút
Để đảm bảo nguyên liệu hóa chất độc hại không tràn vào xã hội Đông Nam Á, Châu Khắc một cảnh sát gìn giữ hòa bình Trung Quốc, được lệnh hộ tống Tôn Tô Hằng một chủ nhà máy hóa chất người Hoa ở nước ngoài. Trong quá trình này, anh đã giải cứu gia đình Tôn Tô Hằng bị bắt cóc và cuối cùng đảm bảo sự an toàn của các nguyên liệu thô.
Phòng Thủ: Bí Mật Hộ TốngDefense:secret escortphim Trung Quốc Phòng Thủ: Bí Mật Hộ Tống Defense:secret escort Trung Quốc HD Phòng Thủ: Bí Mật Hộ Tống Vietsub Phòng Thủ: Bí Mật Hộ Tống FHD